Fodele Beach Resort -
Fodele Beach Resort -
Fodele Beach Resort -
Fodele Beach Resort -
Fodele Beach Resort -
Fodele Beach Resort -
Fodele Beach Resort -
Fodele Beach Resort -
Fodele Beach Resort -
Fodele Beach Resort -
Fodele Beach Resort -
Fodele Beach Resort -
Fodele Beach Resort -

Fodele Beach Resort

Photography

Photographers: Aris Katsigiannis, Aris Ziotopoulos
Art Director: Elena Domazaki
Talents: Katerina Mageraki, Xaris Sitzakis
Many thanks to Stelios Kriaras