Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -
Mitsis Hotels -

Mitsis Hotels

Photography

Production Company: Womb Films
Director: Aris Katsigiannis
Head Of Production: Elena Domazaki
Photographer: Aris Ziotopoulos
Assistant Director: Til Katsigiannis
Cinematographer: Giannis Michelopoulos
Fpv Pilot: Apostolis Pasvouris
Stylist: Stefanos Domanian
Beauty Expert: Thaleia Tzanetis
Hair Assistant: Alex Metaxoulis
Beauty Assistant: Ioannis Andreou
Set Designer: Mary Deligiorgi
Casting Director: Petra Kalampoka
Backstage: Aris Argyris
1st AC: Simos Prasinos, Anastasis Tsallas
2nd AC: Fotis Zaminos
1st PA: Stasini Fili
2nd PA: Dimitris Theocharis
Starring: Cody Bramwell, Ilona Van Den Arend, Oleg Afanasiev, Arina Levchenko, Aristoteles Bolovinos, Karoline Seul, Jens Pufferoen, Katharina Reuther, Dimitris Tzanetakos, Vasileia Cheilaki, Douvlatanioti Rafaela, Douvlataniotis Achileas, Vrekou Ilia, Frosini Eleni, Solos Sotirios
Agencies: Ace Models, Agencia, Xray Models, New Models
Thanks to our mitsishotels family: Faye Sadhana Leoussi , Elina Sdrali