Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -
Parga Beach Resort -

Parga Beach Resort

Photography

Photographers: Aris Katsigiannis, Aris Ziotopoulos
Art Direction: Elena Domazaki
Fashion: Yiorgos Mesimeris
Cast: Dimitris Lagiopoulos, Matilda Parissinou
Special Thanks to Christos Ioannou & r0i